Help with Search courses

Deze cursus geeft een eerste schets van de mogelijkheden van een online training. Het is dus niet bedoeld als volledige training, maar geeft een indruk van de verschillende elementen, die in een e-training kunnen worden gebruikt.

De training gaat inhoudelijk over de ontwikkeling van e-learning en de effecten ervan op het hedendaagse leren.